ตอนนี้เชื่อสนิทใจ ชีวิตดีขึ้น มีโชคหลายครั้ง!!

 ตอนนี้เชื่อสนิทใจ ชีวิตดีขึ้น ถูกหวยหลายครั้ง!!