เมื่อก่อนไม่แน่ใจ ตอนนี้เชื่อสนิทใจ ชีวิตดีขึ้น มีโชคหลายครั้ง!!

เมื่อก่อนไม่แน่ใจ ตอนนี้เชื่อสนิทใจ ชีวิตดีขึ้น ถูกหวยหลายครั้ง!!