เลขศาสตร์

ศาสตร์ของตัวเลขนั้นสามารถส่งผลต่อชะตาชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีค่ากำลังของทางโหราศาสตร์กำกับไว้ แต่ละ ตัวอักษรจะมีค่าไม่เท่ากันเมื่อรวมแล้วได้เลขผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ ก็ย่อมส่งผลถึงเจ้าชะตาต่างๆกัน ไปตามค่าของตัวเลขที่ได้

ซึ่งค่าของตัวเลขนั้นก็มีทั้งดีมาก ปานกลาง คือไม่ส่งผลอะไร และ ร้าย ต่างๆกันไป


การที่ถอดตัวเลขออกมาได้ค่าที่ดีแล้วยิ่งรวมกับศาสตร์มหาทักษาโบราณยิ่งส่งผลเป็นพลังช่วย หนุนนำให้ชีวิต ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีและ เมื่อคิดการงานส่งใดก็สามารถทำได้ประสบความสำเร็จโดยไร้อุปสรรค์

ค่าทางตัวเลขของตัวอักษร
 • ค่าตัวเลข
 • ตัวอักษร
 •  
 •  
 • 1
 • ก ด ท ถ ภ ฤ / สระ อา อุ อำ / ไม้เอก
 • 2
 • ข ช บ ป ง / สระ เอ แอ อู / ไม้โท
 • 3
 • ฆ ฑ ฒ ต ฃ / ไม้จัตวา
 • 4
 • ค ธ ร ญ ษ / สระ โอ อะ อิ ไม้หันอากาศ
 • 5
 • ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ / สระ อึ
 • 6
 • จ ล ว อ / ใ
 • 7
 • ศ ส ซ / สระ อี อือ / ไม้ตรี
 • 8
 • ย พ ฟ ผ ฝ / ไม้ไต่คู้
 • 9
 • ฏ ฐ / ไ การันต์
ตัวอย่างชือ กมลใจ เท่ากับ 1 + 5 + 6 + 6 + 6 = 24
ศิริวัชร เท่ากับ 7 + 4 + 4 + 4 + 6 + 4 + 2 + 4 = 35

ดูความหมายค่าชื่อทางเลขศาสตร์ได้ ที่เลข 24
ดูความหมายค่านามสกุลทางเลขศาสตร์ได้ ที่เลข 35