เปลี่ยนชื่อใหม่

ท่านที่มีปัญหาการแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ 087 - 195 - 4442 เวลา 9.00 – 24.00 น.
ของทุกวัน

ชื่อ-นามสกุล *
(ชื่อตรงกับที่ส่งข้อมูลตอนแรกครับ)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
(เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ตรงกับที่ส่งข้อมูลมาตอนแรกครับ)
Email
(ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอก)
เพื่อป้องกันการโอนผิดบัญชี
เนื่องจากที่ผ่านมาศิษย์บางท่านที่ขอรับชื่อจากอาจารย์แล้ว ผ่านไปนานแ้ล้วไม่ได้รับชื่อ พอตรวจสอบข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าท่านขอรับื่อจาก อ.จริง แต่ท่านโอนเงินผิดบัญชีไป ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องได้รับชื่ออย่างรวดเร็ว ไม่เกินกำหนดโปรดระบุ ข้อมูลดังต่อไปนี้น่ะครับ

ข้อมูลบัญชีในส่วนของท่าน
ท่านโอนจากบัญชีธนาคารต้นทางของท่านคือ
กรุงเทพฯ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย
เลขที่บัญขีของท่านคือ
(เช่น 258xxx , 175xxx)

ข้อมูลบัญชีในส่วนของอาจารย์วรันณ์ธร
ท่านโอนมายังบัญชีธนาคารปลายทางของอาจารย์คือ
(กรุงเทพฯ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย)
เลขที่บัญชีของอาจารย์ที่คุณโอนค่าครูเข้าคือ
(เช่น 258xxx, 175xxx)
สถานที่ Location *
หรือสาขาที่โอน (สำหรับ ATM เช่น location: a00904 หรือ เป็น ชื่อสถานที่เช่น ตู้ที่ lotus บางกะปิครับ)
(ผ่าน Counter ธนาคารก็ให้กรอกสาขาที่โอนมา เช่น สาขาพระราม 9)
จำนวนเงิน *
วันที่โอนและ เวลา * (กรอกวันที่โอน และเวลากี่โมงเ่ช่น 14/04/56 เวลา 11.30 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม