ชื่อ

เปลี่ยนชื่อใหม่ ยอดขายเพิ่มออกรถ Camry คันละ 1.2ล้าน

เปลี่ยนชื่อแล้วยอดขายเพิ่มออกรถ Camry คันละ 1.2ล้าน
วันนี้เอาประสบการณ์ท่านที่เคยขอรับชื่อแล้ว ชีวิตดีขึ้น ยอดขายเพิ่มเอามาเล่าสู่กันฟัน เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่เปลี่ยนชื่อไปแล้วให้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ทำบุญ รักษาศีล แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาครับ