ชื่อ

มหาบรมครูพ่อปู่ฤาษี 9 หน้า บรมครูโลกทิพย์ของอ.วรันณ์ธร


      สรรพวิชาจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มหาบรมครูพ่อปู่ฤาษี 9 หน้า ครูโลกทิพย์ของอ.วรันณ์ธร ครับ สิ่งที่ท่านที่ขอรับชื่อ เปลี่ยนชื่อไปแล้วชีวิตดีขึ้นส่วนนึงก็มาจากการครอบครูด้วยพรของมหาบรมครูพ่อปู่ฤาษี 9 หน้า ฤาษีมหาฤาษี เพราะได้รวมบรมครูฤาษีชั้นครูไว้ถึง 9 องค์ ช่วยประสิทธิ์ประสาทพรให้ชีวิตท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปอีก ดังนั้นท่านที่ขอรับชื่ออ.จึงมีบทสวดบทนึงที่เป็นการบูชาพระคุณของมหาบรมครูพ่อปู่ฤาษี 9 หน้าด้วยครับ